Parkering og hastighed

 

Vejstrukturen i Åhaven er fastlagt og godkendt af Vallensbæk Kommune og Vestegnens Politi.

I Åhaven er der to typer veje. Stamvejen, som er den strækning, der løber fra Vejlegårdsvej og ned til bunden af bebyggelsen, og stikvejene, som er de mindre veje med tilkørsel til de enkelte rækkehuse samt hele Åsvinget.

Åsvinget betegnes således også som en stikvej.

 

Hastighed

Ved indkørsel til området er en farttavle med angivelse af 30 km/t – dette gælder imidlertid kun på stamvejen. Stikvejene herunder Åsvinget er såkaldte “lege- og opholdsområder”, hvilket fremgår helt tydeligt af skiltning ved indkørsel til hver enkelt stikvej.

I disse områder (veje) er bilkørsel tilladt, men kørslen skal ske med stor agtpågiven-hed over for legende børn, gående og cyklende – kørsel skal altså ske på de bløde trafikanters præmisser og med meget lav hastighed – maksimalt 15 km/t.

 

Parkering

Biler må kun parkeres i afmærkede parkeringsfelter på Åsvinget og Stamvejen.

Det vil sige, at der kun må parkeres de steder, hvor der er anlagt parkeringspladser (flisebelægning).

Det er således ikke tilladt at parkere langs etageejendommens facade, på stikvejene til rækkehusene, på vendepladserne eller i bedene mellem parkeringspladserne.

Erhvervsbiler henvises til parkering på stamvejen ved Lonza. 

 

Parkeringskontrol

Siden oktober 2010 har der været udført parkeringskontrol i Åhaven.

Som følge af en stigning i mængden af biler er bestyrelserne i Grundejerforeningen og Ejerforeningen blevet enige om at indføre parkeringsrestriktioner for de parkeringspladser, der er ligger i umiddelbar tilknytning til Åsvinget. De nye regler træder i kraft den 1. maj 2017. Der vil blive opsat skilte ved indkørslen til de berørte områder (Grøn Zone). 

Parkeringsrestriktionerne er som følger og gælder ALLE DAGE og HELE DØGNET:

 • Parkering tilladt i 5 timer med korrekt indstillet P-skive (kun 1 p-skive)
 • Parkering derudover kun tilladt med gyldig beboerlicens, som placeres synligt i forruden
 • Parkering kun tilladt i opmærkede båse
 • Erhvervskøretøjer, herunder taxaer kun tilladt i tidsrummet 07.00 – 17.00
 • Parkering af campingvogne og trailere forbudt
 • Reglerne gælder også for handicap-pladserne
 • Overtrædelse af bestemmelserne kan medføre kontrolgebyr på kr. 750 pr. døgn

 

I dokumentet i højre side kan du se en skitse over de parkeringspladser, der er omfattet af restriktionerne.

 

Omkring selve beboerlicensen kan følgede oplyses:

 • Hver husstand i etagehuset får udleveret 1 beboerlicens
 • Beboerlicensen tilhører husstanden og må kun anvendes af husstanden
 • Beboerlicensen må ikke sælges, videregives, udlånes eller udlejes
 • Husstanden skal oplyse registreringsnummeret på den bil, som sædvanligvis vil være parkeret i Grøn Zone (Åsvinget m.fl.)
 • Beboerlicensen kan ikke placeres i erhvervskøretøjer, kassevogne og taxaer
 • Bil nr. 2, 3, 4 osv. skal således parkeres på stamvejen
 • Der henstilles til, at store køretøjer placeres på stamvejen (ved Lonza)

 

Registrering og ajourføring af bilens registreringsnummer skal ske på dette
link

 

 
Dokumenter

E/F Åhaven
Åsvinget 4-26
2665 Vallensbæk Strand

c/o
Advokaternes Ejendomsadministration
Esplanaden 14
1263 København K

Antal besøgende: 237367 (denne uge: 6830)