Grundejerforeningen Åhaven

 

Grundejerforeningen Åhaven dækker det område, der er angivet i lokalplan nr. 70, hvilket vil sige rækkehusene i Strandhaven og lejlighederne på Åsvinget.    

Grundejerforeningens opgave er at drifte og vedligeholde alle udenomsarealer i Åhaven. Det vil blandt andet sige de grønne områder, veje, parkeringspladser, stier og legepladser i Strandhaven og Åsvinget.

Grundejerforeningen har også ansvar for og pligt til at drifte og vedligeholde de fire miljøspots (affaldkuberne) samt sørge for, at skraldespande og hundestativer i området tømmes.  

Det er endvidere bestyrelsen i Grundejerforeningen Åhaven, der har indgået aftale med Dansk Parkering vedrørende opsyn med og kontrol af, at parkering i området foretages lovligt.  

Alle ejere i Åhaven har adgang til og stemmeret på Grundejerforeningens general-forsamlinger - det vil altså sige, at samtlige lejlighedsejere i Åsvinget har adgang til og stemmeret på Grundejerforeningens generalforsamling, der afholdes i april måned. 

Hvis du vil vide mere om Grundejerforeningen Åhaven kan du følge dette link:  www.grundejerforeningenaahaven.dk

 

E/F Åhaven
Åsvinget 4-26
2665 Vallensbæk Strand

c/o
Advokaternes Ejendomsadministration
Esplanaden 14
1263 København K

Antal besøgende: 237367 (denne uge: 6830)