Bygningsændringer

 

Der skelnes mellem bygningsændringer henholdsvis i og udenfor de enkelte lejligheder. 

Udgangspunktet er naturligvis, at bestyrelsen ikke har indflydelse på ændringer indeni de enkelte lejligheder. Dog henvises til vedtægtens § 21.2., der blandt andet omhandler indgreb i bærende indvendigt murværk, i bærende konstruktioner m.v. Ændringer af en sådan karakter vil altid kræve bestyrelsens skriftlige samtykke.   

Der findes bestemmelser i både Ejerforeningens vedtægt (§ 18.6.) og i Grundejerforeningens vedtægt (§ 5), som regulerer den situation, hvor en ejer ønsker at foretage ændringer (reperation, maling, nyetablering m.v.) udenfor selve lejligheden – f.eks. på altan, vinduer m.m.

Alle ændinger, uanset karakter, skal forelægges skriftligt for Ejerforeningens bestyrelse – der skal således indleveres ansøgning med beskrivelse af den påtænkte ændring forud for arbejdets udførelse. Ansøgningen skal afleveres i bestyrelsens postkasse i kælderen (overfor kælderdør nr. 13) eller sendes til bestyrelsen på bestyrelsen@ejerforeningen-aahaven.dk.

Arbejdet må ikke påbegyndes, før der foreligger et skriftligt samtykke fra Ejerforeningens bestyrelse.  

Ejerforeningens bestyrelse vurderer i hvert enkelt tilfælde, om ændringen er af en sådan karakter, at Grundejerforeningens bestyrelse skal inddrages i beslutningen – Grundejerforeningens bestyrelse inddrages i de tilfælde, hvor det påtænkte arbejde medfører en ændring af bebyggelsens udseende og/eller karakter. Der skal således alene indleveres ansøgning til Ejerforeningens bestyrelse. 

Bestyrelsen har udarbejdet retningslinjer for bygningsændringer af mere generel karakter. Disse retninglinjer ses til højre. Det skal præciseres, at bestyrelsens skriftlige samtykke skal indhentes selvom disse generelle retningslinjer foreligger.

 

 

E/F Åhaven
Åsvinget 4-26
2665 Vallensbæk Strand

c/o
Advokaternes Ejendomsadministration
Esplanaden 14
1263 København K

Antal besøgende: 237362 (denne uge: 6825)